เปิดเมนู

อีเมลปลอม

เริ่มใช้อีเมลปลอมทั่วโลก ง่ายและเป็นนามแฝงล้วนๆ ยังมีตรงไหนไม่ชัดเจนอีกไหม? ดูวิธีการของเราแล้วอ่านเรื่องราวการทำอีเมลปลอมกัน


form_remote_tag( array( 'url'=> AJAXFILE.'?task=send', 'update'=>'#ajax_send', 'id'=>'id1', 'type'=>'POST', 'form_name'=>'form_send', 'form_id'=>'form_send', 'role'=>'form' ) ); echo $form; ?>

ให้ความสนใจกับการสะกดคำที่ถูกต้อง!ไม่ อนุญาตให้ใช้ html
Need more features?
Like setting CC and BCC
Check out our friends at spoofbox.com


รับแอป Fake my Email ฟรีบนมือถือของคุณ

อีเมลปลอมบน Google Play
อีเมลปลอมบน Appstore